Financiën

Algemeen

Primaire hersentumoren zijn vooralsnog ongeneeslijk. Om die impasse te doorbreken is geld nodig, veel geld. En dat is er onvoldoende. Politiek en industrie hebben weinig animo om te investeren; het grote publiek heeft onvoldoende zicht op de omvang van deze ziekte. Gevolg is dat het aantal donaties aan juist dit goede doel ver achter blijft bij de werkelijke behoefte. Met de hulp van velen moet het mogelijk zijn daarin verandering te brengen en jaarlijks een bedrag op te halen van minimaal € 1.500.000,=. Geld dat wij – door onze kosten laag te houden – verwachten bijna volledig te kunnen inzetten voor onderzoek van topkwaliteit.

X