Visie

Het Hersentumor fonds wil onderscheidende waarde toevoegen aan de bestaande fondsen en initiatieven. Vanuit wederzijds vertrouwen en overtuigd van het nut van samenwerking, om optimaal te kunnen focussen op zijn ‘core-business’: het op verantwoorde wijze stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van primaire hersentumoren. Meer in het bijzonder, de inzet van immuuntherapie voor dat doel. In de hoop op een lumineus idee, een bijzondere ontdekking. En tegelijkertijd met voldoende realiteitszin en geduld om de wetenschap de benodigde tijd te gunnen resultaten te boeken.

X