Een bijdrage leveren

Via een donatie, of door je eigen sponsoractie te organiseren.

Over het fonds

Lees hier waar wij voor staan en wat wij doen

Onze donateurs

Waar zouden we zijn zonder fondsenwervers?

Over ons

Het Hersentumorfonds (2016) is een jong fonds met grote ambitie: zo veel mogelijk geld genereren voor onderzoek om uiteindelijk – in samenwerking met andere fondsen – hersentumoren te kunnen genezen.

Missie

Het Hersentumorfonds zet alles op alles om samen met de beste onderzoekers nieuwe effectieve behandelmethoden voor primaire hersentumoren te vinden. Het doet dit in de wetenschap dat onderzoek naar kanker, en zeker naar aard en gedrag van hersentumoren een kwestie van langere adem is. Doelstelling van het fonds blijft echter onverminderd krachtig: in toenemende mate zorgen voor perspectief, zowel voor wie op dit moment een hersentumor heeft als voor toekomstige patiënten. Met als ultieme doel: genezing.

Immuuntherapie

Immuuntherapie is een behandeling die het eigen afweersysteem in staat stelt kankercellen beter te vernietigen. Hij staat volop in de belangstelling van patiënten en behandelaars, want “wat is er nu beter dan het eigen afweersysteem dat de tumor aanpakt?” Doordat de huidige wetenschap ons vele nieuwe inzichten heeft verschaft met betrekking tot de werking van ons immuunsysteem, zijn in de afgelopen jaren significante resultaten geboekt met immuuntherapie (o.a. tumorvaccins, antilichamen en de infusie van gespecialiseerde immuuncellen) op het gebied van oncologie in het algemeen.

Visie

Het Hersentumorfonds wil onderscheidende waarde toevoegen aan de bestaande fondsen en initiatieven. Vanuit wederzijds vertrouwen en overtuigd van het nut van samenwerking, om optimaal te kunnen focussen op zijn ‘core-business’: het op verantwoorde wijze stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van primaire hersentumoren. Meer in het bijzonder, de inzet van immuuntherapie voor dat doel. In de hoop op een lumineus idee, een bijzondere ontdekking. En tegelijkertijd met voldoende realiteitszin en geduld om de wetenschap de benodigde tijd te gunnen resultaten te boeken.

Organisatie

Het grote publiek heeft onvoldoende zicht op de omvang van deze ziekte. Gevolg is dat het aantal donaties aan juist dit goede doel ver achter blijft bij de werkelijke behoefte. Daar verandering in brengen is de ambitie van het Hersentumorfonds

If we knew what it was we were doing, it would not be called research. (Albert Einstein)

Actuele evenementen
Er zijn nu geen evenementen
Verlopen evenementen
Laatste nieuws

Gefinancierde onderzoeken

Onderzoek naar de mechanismen van resistentie tegen immuuntherapieën bij gliomen

Pim French / Reno Debets Immuuntherapieën vormen een nieuwe en soms zeer

Een immuunatlas van hersentumoren voor intra-operatieve immunotherapie

Juan J. García Vallejo Immuuntherapie brengt momenteel al een revolutie teweeg in

Hoog-dimensionale immuun-fenotypering gericht op modulatie van nieuwe immuun checkpoints in glioblastoom.

Thijs Crommentuijn Om immuuntherapie succesvol te kunnen toepassen in glioblastoom is een

Donateurs

Cherries On Top

Ventoux3

Een donatie doen

Help ons om nog meer onderzoeken mogelijk te maken.

Evenement toevoegen

Deel je sponsorevenement met onze bezoekers voor extra publiciteit.

X