Het bestuur van de stichting wordt geacht zich bij zijn beleidsvoorbereiding en zijn beleidsuitvoering te richten op het verwezenlijken van het stichtingsdoel. Kerntaak van de raad van toezicht van het Hersentumorfonds is om daarop toe te zien. De raad van toezicht houdt daarnaast toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken, en staat het bestuur met raad terzijde.