Op 1 januari 2018 had het Hersentumorfonds €298.000,- in kas. Dit prachtige bedrag werd in de loop van 2016 en 2017 bijeengebracht door onze belangrijkste sponsoren: de deelnemers, fans en vrijwilligers van VENTOUX3.
Daarmee hadden we niet alleen een geweldig startkapitaal, het betekende ook een enorme stimulans voor de toekomst. En de kans om onze eerste ‘call for proposals’ uit te zetten.

Zo veel mogelijk kostenneutraal
Goede doelen moeten verantwoording afleggen over de manier waarop ze fondsen werven, maar vooral ook over de wijze waarop ze het ingezamelde geld uitgeven om hun doelstelling te realiseren.
Door de bank genomen ligt de omvang van de doelbesteding van goede doelen, in verhouding tot hun inkomsten, op 85%. De overige 15% wordt besteed aan organisatie, huisvesting en communicatie. Organisaties in de categorie Gezondheid besteden de helft van het budget aan het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.
Het Hersentumorfonds streeft ernaar om dat anders te doen, om te beginnen door de kosten voor overhead zo laag mogelijk te houden. Door met een kleine groep te werken, en van betrokkenen in bestuur en organisatie te vragen hun werkzaamheden te doen op vrijwillige basis. En af te zien van hun recht op een onkostenvergoeding.
Van de inkomsten betaalt het fonds geen andere lasten dan de vaste jaarlijkse, zoals voor het voeren van een bankrekening, het hosten van een eigen domein en site, en de opstelling van de jaarrekeningen. Noodzakelijke startuitgaven als oprichtingsakte, registratie van het (beeld)merk, ontwerp huisstijl en website-bouw zijn ofwel belangeloos of met korting uitgevoerd, ofwel voorgefinancierd door derden.

Voor details, zie hieronder: Balans en Winst-&Verliesrekening 2022/2021/2020, 2020 en 2021, half 2017-eind 2018. 2019, 2015- (half) 2017.