Wetenschappelijk

Een fonds dat zich bezighoudt met het op transparante en verantwoorde wijze besteden van onderzoeksgeld, moet feitelijk twee dingen doen.

  1. Op basis van eigen onderzoek komen tot zelfstandige afwegingen en keuzes voor de besteding van de gelden.
  2. Anderzijds in gesprek gaan met mensen die op basis van hun wetenschappelijke en andere kennis en ervaring de gepresenteerde keuzes op hun merites beoordelen, ter discussie stellen en waar nodig aanscherpen.

Dat heeft mede de basis gevormd voor de installatie van onze Wetenschappelijke Raad van Advies. Met trots presenteren we hier de leden: