Call for proposals

Onze Call for proposals is gebaseerd op de hoofddoelstelling (missie en visie), om “de beschikbare fondsen te besteden door te focussen op een onderzoeksaspect in het bijzonder: de (toekomstige) rol van immunotherapy binnen de behandeling van glioma-patiënten.
In het Engels – voertaal in de medische wetenschap – luidt de call als volgt:

“Immunotherapy has gained an enormous momentum in the past decade, and has drastically altered the treatment of many solid cancers. To date, the promise of immunotherapy has not materialized for glioma. Promising immune-based clinical approaches unfortunately failed to improve patient outcome.
The key question is ‘How to make immunotherapy successful in glioma?’. To answer this question, it is of utmost importance to get better insight in the immunological landscape in glioblastoma tumors/patients. Therefore the aim of the Dutch Brain Tumor Foundation is to grant project applications that

• UNDERSTAND  THE IMMUNE STATE: focus on a better understanding of the immune state of glioma, or
• UNDERSTAND THE CLINICAL TRIAL OUTCOME: lead to a better understanding of already performed immune-based clinical trials in glioblastoma patients, or
• DEVELOP: develop an alternative strategy based on a better understanding of the immune state of glioblastoma.

Eerste call (2018)
 • Thijs Crommentuijn, AMC / VUMC
 • Juan García Vallejo, AMC / VUMC
Tweede call (2019)
 • Pim French / Reno Debets, ErasmusMC
Derde call (2021)
 • Bart Neyns, UZ Brussel en RadboudUmc
 • Marjolein Geurts, ErasmusMC
Werkwijze

De toewijzing van beschikbare gelden komt als volgt tot stand:

 1. overleg met Raad van Advies over de eisen en consequenties van de gekozen focus voor onderzoek
 2. formulering van de call: de uitvraag op basis waarvan onderzoekers een proposal (onderzoeksvoorstel) kunnen indienen.
 3. bekendmaking
  1. uitnodiging aan relevante onderzoeksgroepen verbonden aan Academisch Medische Centra in NL en Be.
  2. delen met leden van Landelijke werkgroep Neuro-Oncologie en Nederlandse Vereniging voor Immunologie
  3. publicatie online, op diverse plekken, waaronder deze site
 4. indiening van een pre-proposal door onderzoeksgroepen
 5. beoordeling en selectie van de voorstellen
 6. invitatie aan de geselecteerden om een full proposal te schrijven
 7. Review door (minimaal 4) internationale wetenschappers
 8. beslissing RvA en Bestuur
 9. honorering en toekenning
X