Geld voor onderzoek

Geld voor onderzoek

Het Hersentumorfonds is een relatief nieuwe speler in de financiering van hersentumoronderzoek.

Sinds begin 2018 financiert en/of medefinanciert het fonds projecten op het gebied van aan hersenkanker gerelateerd immunologisch onderzoek. Het subsidieprogramma van het Hersentumorfonds start elk jaar in de lente. Vanaf dat moment nodigen wij onderzoekers – PI’s en Postdocs – zowel in de immunologie als in de neuro-oncologie uit om hun aanvragen in te sturen – allereerst in de vorm van een voorontwerp: ‘pre-proposal’.

Tussen 2018 en 2022 werd ons budget van meer dan € 750.000,= bijeengebracht door de honderden mensen die zich inzetten voor de stichting Ventoux3: een succesvol jaarlijks fietsevenement dat er telkens in slaagt heel veel geld op te halen voor onderzoek naar primaire hersentumoren.

Voor de continuïteit en om onze slagkracht nog te vergroten zijn we voor 2020 en daarna op zoek naar meer, eveneens duurzame geldbronnen.

X