Aanpak

Het Hersentumorfonds is een jong fonds dat…

onderscheidende waarde wil toevoegen aan de bestaande fondsen en initiatieven die het broodnodige hersentumoronderzoek mede mogelijk maken. Vanuit wederzijds vertrouwen, overtuigd van het nut van samenwerking. Kennisdeling en een goede taakverdeling zijn daarin een sleutel om optimaal te kunnen focussen op haar core-business: het op verantwoorde wijze financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van primaire hersentumoren. En meer in het bijzonder, de inzet van immuuntherapie voor dat doel. Met de vinger aan de pols van de onderzoeker. In de hoop op een lumineus idee, een bijzondere ontdekking, beter toekomstperspectief voor hersentumor- patiënten. En tegelijkertijd met voldoende realiteitszin en geduld om de wetenschap de benodigde tijd te gunnen resultaten te boeken

X