Ambitie

Primaire hersentumoren zijn vooralsnog ongeneeslijk

Om die impasse te doorbreken is geld nodig, veel geld. En dat is er niet. Politiek en industrie hebben weinig animo om te investeren; het grote publiek heeft onvoldoende zicht op de omvang van deze ziekte. Gevolg is dat het aantal donaties aan juist dit goede doel ver achter blijft bij de werkelijke behoefte. Daar verandering in brengen is de ambitie van het Hersentumorfonds. Met de hulp van velen moet het vanaf 2020 mogelijk zijn jaarlijks een bedrag op te halen van minimaal € 2.500.000,=. Geld dat wij – door onze kosten laag te houden – verwachten bijna volledig te kunnen inzetten voor onderzoek van topkwaliteit.

X