Deelnemers en volgers van Ventoux3 en sympathisanten van ons fonds hebben vorig jaar kunnen zien hoe het door hen bijeengebrachte geld wordt besteed: aan vernieuwend onderzoek op het snijvlak van neuro-oncologie en tumor-immunologie.

Van de twee eind 2018 gehonoreerde onderzoeksvoorstellen (beide VUumc) is deze zomer ook het tweede door ons gefinancierde onderzoek van start gegaan. Juan García Vallejo werkt de komende twee jaar aan de totstandkoming van een zogenaamde ‘immune atlas’.

In april 2019 zette het fonds zijn 2e call uit. Dankzij alle donaties rond VENTOUX3 2017/’18 hebben we € 300.000,- beschikbaar voor nieuwe voorstellen. Deze keer ontvingen we er maar liefst zes. De leden van de Raad van Advies en bestuur hebben deze kritisch bekeken en beoordeeld aan de hand van criteria als onderbouwing, haalbaarheid, teambreedte en -kwaliteit, vindingrijkheid én aansluiting bij de kern van onze call.

Met als uitkomst het advies om twee onderzoeksgroepen – uit twee verschillende instituten deze keer – te verzoeken hun voorstellen uit te werken tot een full-proposal’. De betrokkenen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen, en gaan de uitdaging naar eigen zeggen met ‘plezier en veel enthousiasme’ aan. Niet iedere afvaller was overigens teleurgesteld. “Deze aanvraag is voor ons een motivatie geweest om samenwerking te zoeken, en te werken aan verdere concretisering van ons onderzoek”.

Uiterlijk 10 september a.s verwachten we de uitgewerkte proposals. En daarmee zijn we er nog niet. In fase 3 buigt een internationaal team van reviewers zich over de voorstellen. Eind oktober volgt het finale oordeel in de vorm van een advies aan het bestuur over honorering.