Onderzoek naar de mechanismen van resistentie tegen immuuntherapieën bij gliomen

Pim French / Reno Debets

Immuuntherapieën vormen een nieuwe en soms zeer effectieve behandelstrategie voor kanker patiënten. Helaas is de werkzaamheid, (en het daarmee samenhangende overlevingsvoordeel) van immuun- therapieën slechts beperkt tot een aantal type tumoren. In gliomen is helaas dit type behandeling momenteel niet klinisch effectief. In recente studies is aangetoond dat tumoren genetische programma’s aan kunnen zetten die immuuncellen kunnen uitsluiten en/of inactiveren. Dergelijke immuunresistentie programma’s worden de facto gezien als een belangrijke oorzaak van resistentie tegen immuuntherapieën.

Ons onderzoek heeft recentelijk aangetoond dat, in laaggradige gliomen, immuuncellen nauwelijks  binnendringen. Dit in tegenstelling tot glioblastomen waar immuuncellen wel aanwezig zijn. Dit verschil in aanwezigheid van immuuncel-infiltratie is niet te wijten aan verschillen in antigeniciteit van de tumor maar wordt waarschijnlijk veroorzaakt wordt door een deregulatie van infiltratie en immuun- suppressieve programma’s van tumorcellen.

In het huidige projectvoorstel zullen we de verschillen tussen laaggradige gliomen en glioblastomen gebruiken om ‘master’ genen te ontdekken die exclusie of (in-)activatie van immuuncellen reguleren. Dit onderzoek zal gedaan worden met ‘state of the art’ technologieën zoals single-cell sequencing, weefselkleuringen en high-throughput invasie assays.

De uitkomsten van dit voorstel zullen het mechanisme van immuun- resistentiein gliomen in kaart brengen. Ons onderzoek vormt hiermee een belangrijke stap naar toekomstige en meer persoonlijke behandeling van glioom-patiënten met immuuntherapie.

Dr P.J. (Pim) French – Associate Professor at department Neurology. Erasmus MC Rotterdam
Prof J.E.M.A. (Reno) Debets – Head of Laboratory of Tumor Immunology. Erasmus MC Rotterdam

 

X