Een immuunatlas van hersentumoren voor intra-operatieve immunotherapie

Juan J. García Vallejo

Immuuntherapie brengt momenteel al een revolutie teweeg in het oncologieveld en te verwachten valt dat voor nog veel meer patiënten met kanker in de (nabije) toekomst immuuntherapie een belangrijk onderdeel van de behandeling zal worden. In tegenstelling tot standaardbehandelingen lijkt het principe van “één therapie voor allen” echter niet op te gaan voor immuuntherapie.
Door de complexiteit van het immuunsysteem en interindividuele variaties hierin is het van belang voor ieder tumor type (en misschien zelfs voor iedere patiënt) de meest ideale (lees: vanuit verschillende gezichtspunten meest beloftevolle) vorm van immuuntherapie te bepalen. Om de potentie van immuuntherapie ten volle te benutten is het dus van belang beter te begrijpen hoe we de juiste patiënten voor bepaalde (combinaties van) immuuntherapie(ën) kunnen selecteren en hoe we hun afweerrespons op de therapie optimaal kunnen volgen. Dit is vooral van belang voor patiënten met glioblastoom, de meest frequente en meest dodelijke vorm van hersenkanker.

Ondanks uitgebreid onderzoek is de gemiddelde levensverwachting van patiënten met een glioblastoom in de laatste tien jaar niet substantieel verbeterd. Helaas is de klinische ervaring met immuuntherapie bij patienten met een glioblastoom beperkt. Er bestaat dan ook grote behoefte aan het in kaart brengen van immunologische parameters die kunnen bijdrage aan de selectie van de juiste patiënten voor therapie (zogenaamde biomarkers) of aan het monitoren van de effectiviteit van bepaalde behandelingen.
Wij zullen dit doen door gebruik te maken van de meest geavanceerde cytologische technieken en bio-informatica analysemethoden die het mogelijk maken om individuele cellen uitgebreid te karakteriseren binnen een totale populatie van miljoenen cellen. Het doel van dit projectvoorstel is het tot in detail bestuderen van het ‘immuunlandschap’ in en rond de tumor alsmede van de immuunsamenstelling van het bloed in patiënten met glioblastoom.

Dr Juan J. Garcia Vallejo. Associate Professor / Principal investigator at The department of Molecular Cell Biology and Immunology (MCBI). Amsterdam UMC / VU

X