Hoog-dimensionale immuun-fenotypering gericht op modulatie van nieuwe immuun checkpoints in glioblastoom.

Thijs Crommentuijn

Om immuuntherapie succesvol te kunnen toepassen in glioblastoom is een beter begrip nodig van de complexe dynamiek tussen de tumor en immuuncellen. Wij hebben immuuncompetente glioblastoom muismodellen opgezet, waarbij we in de tijd de accumulatie en het fenotype van immuuncellen in de hersentumor volgen en dit vergeleken met de rest van de hersenen en het systemische immuunsysteem. Tevens hebben wij immuun subsets geïdentificeerd op aanwezigheid van immuun remmende receptoren (immuun checkpoints).

In het huidige project willen we dit onderzoek verder uitbreiden, teneinde deze nieuwe targets als therapie te testen. Tevens willen wij ook nieuwe immuun checkpoints in onze studie includeren waarbij wij ons richten op glycosylerings-varianten van hersentumorcellen waarvan wij weten dat zij een essentiële rol spelen in het onderdrukken van de immuun response.

Met dit project zijn wij in staat om een atlas van het immuun fenotype in de tijd in het muizenbrein te genereren welke een rol speelt bij de groei van glioblastoom. Wij richten ons op immuun subset identificatie en immuun remmende receptoren. Deze worden gevalideerd in materiaal verkregen van glioblastoom patiënten waarbij expressie van dezelfde remmende immuun subsets en receptoren wordt bevestigd. Inmiddels hebben we al veel hersentumor materiaal van patiënten verzameld, waarop we kleuringen kunnen uitvoeren om zo te bekijken of deze interacties ook in patiënten plaatsvinden. Voor verdere validatie zullen wij de effectiviteit van de remmende immuun interacties in de muis therapeutisch toetsen, waarbij het effect op glioblastoom wordt gemeten alsook de invloed op een veranderd immuun infiltraat in het tumor micromilieu. Onze aanpak stelt ons in staat om middels muismodellen nieuwe immuun targets te identificeren en de effectiviteit te toetsen, te valideren in humaan materiaal, om zo te komen tot nieuwe klinische trials voor glioblastoom patiënten door te interfereren in het immuunsysteem.

Dr M.H.W. (Thijs) CrommentuijnResearch Associate at The department of Molecular Cell Biology and Immunology (MCBI). Amsterdam UMC. VU

X