Ongeveer een jaar geleden ontvingen dr. Pim French en prof. dr. Reno Debets, onderzoekers in het ErasmusMC, een financiering van het Hersentumorfonds. Samen met Levi van Hijfte zijn zij bezig met een onderzoek naar immuuntherapie bij gliomen. Op dit moment wordt immuuntherapie namelijk wel gebruikt voor een beperkt aantal typen tumoren, maar nog niet bij gliomen. De onderliggende vraag van het onderzoek is dan ook: Hoe kunnen we het immuunsysteem inzetten om hersentumoren aan te grijpen?

Die vraag is nog niet zo makkelijk te beantwoorden, zo geeft French aan. Het probleem is namelijk tweeledig. Enerzijds is het immuunsysteem niet actief genoeg om een glioom aan te pakken. Dit is voornamelijk bij hooggradige hersentumoren. Anderzijds is het probleem dat de kankercellen het immuunsysteem buiten houdt waardoor ze ze niet kunnen aanpakken. Dit zien we voornamelijk bij laaggradige hersentumoren. Door hoog- en laaggradige hersentumoren met elkaar te vergelijken, kan er wellicht gevonden worden waarom immuuncellen buiten de tumor worden gehouden. In het onderzoek wordt heel gedetailleerd gekeken naar losse cellen of kleine gebieden van één tumor om te zien wat daar nou precies gebeurt en wat daarmee gedaan kan worden.

Het immuunsysteem is de natuurlijke manier van het lichaam om je te beschermen voor virussen en bacteriën, maar wellicht ook tegen verkeerde of kwaadaardige cellen. Met dit onderzoek wordt gekeken naar hoe het immuunsysteem gemanipuleerd kan worden waardoor het beter in staat is om alle kwaadaardige cellen af te weren en af te breken.

French, Debets en Van Hijfte geloven in de inzet van immuuntherapie bij gliomen omdat ze zien dat het bij andere specifieke tumoren ook kan werken. “Gliomen zijn ontzettend moeilijk te behandelen, daar is de afgelopen jaren eigenlijk vrij weinig in gebeurd. Immuuntherapie is voor gliomen momenteel nog erg moeilijk door een aantal factoren maar er zijn heel duidelijk aangrijpingspunten om de tumorcellen specifiek aan te pakken. Die aangrijpingspunten willen wij verder onderzoeken.” aldus Van Hijfte.

Het is lastig te zeggen of immuuntherapie voor gliomen gaat werken en of het uiteindelijk inzetbaar wordt, daar kunnen deze onderzoekers ook geen antwoord op geven. In de afgelopen tijd hebben ze wel gezien dat er progressie gemaakt wordt. Ze hebben nieuwe kennis opgedaan over hoe een glioom in elkaar zit en hoe het immuunsysteem daarop reageert.

Het Hersentumorfonds heeft eraan bijgedragen dat dit onderzoek plaats kan vinden. Met het ontvangen geld hebben ze een goede start kunnen maken aan het onderzoek en zijn ze een stuk verder gekomen in de weg naar de inzet van immuuntherapie voor gliomen. In de komende tijd zullen ze hiermee verder gaan en hopelijk kan immuuntherapie straks ook ingezet worden als behandelmethode bij gliomen.

Hier lees je meer over het gefinancierde onderzoek.